Despre Noi

Asociația Centrul Ecologic Green Area a fost înființată în anul 2009, ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, independentă, nepatrimonială, non-profit, având sediul în Comuna Bulbucata, județul Giurgiu.

Asociația are drept scop identificarea și soluționarea problemelor de mediu din România, susținerea dezvoltării economice și / sau sociale a colectivităților locale, concomitent cu minimizarea impactului negativ asupra mediului, cât și dezvoltarea turismului românesc, atât pe plan intern, cât și extern.

Primele acțiuni și proiecte implementate de către Asociația Centrul Ecologic Green Area au vizat inițiative legate de protejarea mediului înconjurător; ulterior, asociația și-a extins aria de activitate și asupra domeniului turistic, ca domeniu major de intervenție în sprijinirea dezvoltării durabile a României atât pe plan intern, încurajând consumul de produse turistice și dezvoltarea zonelor de influență ale unor obiective turistice de multe ori insuficient cunoscute la nivel național, cât și pe plan extern, prin diseminarea bunelor practici în domeniu la nivel transnațional, în special prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice (pagini web, portaluri, rețele sociale pe Internet etc.).

 

Obiectivele asociației

Obiectivele prevăzute în statutul organizației vizează:

 – Promovarea cooperării atât la nivel național, regional și local între ONG-uri, instituții guvernamentale, sectoare private, comunități locale și alte entități ecologice vizate prin dezvoltarea unui liber schimb de informații între acestea;

 – Desfășurarea de activități practice cu impact și derularea unor campanii de promovare a reciclării deșeurilor menajere și industrial;

 – Sporirea participării publicului, în special a tinerilor, la procesul de reciclare și protejare a mediului înconjurător în general;

 – Protecția mediului înconjurător și conservarea naturii prin acțiuni concrete și educație ecologică, promovarea dezvoltării durabile și formarea unei societăți eco-conștiente;

 – Promovarea și desfășurarea de activități de ecologizare de către tineri;

 – Realizarea de programe de conștientizare a degradării mediului înconjurător și protecția zonelor afectate;

 – Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale privitoare la protecția mediului;

 – Editarea de pliante, broșuri, afișe, buletine și alte publicații;

 – Acordarea de sprijin, pe măsura posibilităților, pentru inițiativele îndreptate spre ridicarea conștiinței ecologice a tinerilor;

 – Constituirea unei baze de date pentru învățământ și cercetare în domeniul protecției mediului, gestionării deșeurilor și acțiunilor de impact;

 – Stabilirea și promovarea de relații de colaborare cu principalele instituții și organizații de profil,

 – Organizarea de seminarii, traininguri, școli de vară și alte asemenea evenimente educaționale;

 – Dezvoltarea colaborării cu organizații interne și internaționale similar;

 – Stabilirea unei legături între sectorul privat și sectorul public în problemele de mediu;

 – Furnizare cursuri de calificare și programe recalificare angajați;

 – Organizare campanii de conștientizare și informare, servicii de consiliere în carieră;

 – Dezvoltare, implementare, monitorizare și evaluare programe de formare profesională;

 – Activități de dezvoltare capital uman.

Comments are closed.